We use cookies to create the most secure and effective website possible for our customers. Full details can be found here.

Stacked Materials1

Stacked Materials2

Stacked Materials3

วัสดุแบบกองซ้อน

ตัด วัสดุ ซ้อน กับ วอเตอร์เจ็ท

การตัดวัสดุโดยวางซ้อนเป็นคุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้งานวอเตอร์เจ็ท.  เพราะว่าวอเตอร์เจ็ทตัดด้วยกรรมวิธีกัดเซาะที่ความเร็วเหนือเสียง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะวางงานซ้อนกันและตัดวัสดุหลาย ๆ ชั้นทั้งหมดในครั้งเดียว  เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทของ Flow ทุกเครื่องมีความสามารถในกาตัดวัสดุกองซ้อนได้หนาเป็นหลาย ๆ นิ้ว.

ผิวตัดที่ดีที่สุด

เพราะวอเตอร์เจ็ทเป็นกระบวนการตัดเย็น วัสดุสามารถซ้อน และตัดโดยปราศจากความเสี่ยงของการละลายชั้นวัสดุเข้าด้วยกัน เหลือไว้แต่ขอบตัดที่สะอาดสมบูรณ์

รอยตัดที่เล็กมาก

ด้วยความกว้างรอยตัดที่บางของแอบราซีฟวอเตอร์เจ็ท ทำให้คุณสามารถตัดวัสดุแบบกองซ้อนได้หน้าเป็นหลาย ๆ นิ้ว ข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือยิ่งซ้อนวัสดุหนาขึ้นเท่าไร จะมีความแปรปรวนมากขึ้นระหว่างรอยตัดด้านบน และด้านล่าง.

ประโยชน์ที่สำคัญจากการตัดวัสดุกองซ้อนด้วยวอเตอร์เจ็ท

  • เพิ่มผลผลิต ตัดได้อย่างรวดเร็ว และชิ้นส่วนมีคุณภาพสูง
  • รอยตัดขนาดเล็กช่วยให้ทำงานรายละเอียดมากได้
  • ประหยัดวัตถุดิบ - ลดของเสีย
  • ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยึดชิ้นงานมากมาย, แรงปะทะด้านข้างหรือแนวตั้งมีน้อยมาก
  • ตัดผ่านชิ้นงานในครั้งเดียว, ขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ
  • ไม่เสียหายจากความร้อน
  • ตัดงานรูปร่างสุทธิ หรือใกล้เคียงสุทธิได้ ไม่ต้องเก็บงานด้วยมืออีก หรือมีก็น้อยมาก