We use cookies to create the most secure and effective website possible for our customers. Full details can be found here.

เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเป็นหัวใจสำคัญของระบบวอเตอร์เจ็ท ในการทำให้น้ำมีแรงดันเพื่อที่จะส่งไปยังหัวตัดอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นลำน้ำวอเตอร์เจ็ทที่มีความเร็วเหนือเสียงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแรงดัน.

เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเป็นหัวใจสำคัญของระบบวอเตอร์เจ็ท ในการทำให้น้ำมีแรงดันเพื่อที่จะส่งไปยังหัวตัดอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นลำน้ำวอเตอร์เจ็ทที่มีความเร็วเหนือเสียงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแรงดัน.

เครื่องสูบน้ำรุ่นไฮเพล็กซ์ ไพร์ม

4,150 บาร์ [60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว]

 

เครื่องสูบน้ำรุ่นไฮเพล็กซ์® ไพร์ม เป็นตัวแทนของเครื่องสูบน้ำระบบวอเตอร์เจ็ทแรงดันสูงยุคใหม่ ที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดพลังงาน. ไม่เหมือนกับเครื่องสูบน้ำชนิดลูกสูบแรงดัน, เครื่องสูบน้ำระบบขับตรงรุ่นไฮเพล็กซ์ไม่ได้ใช้วงจรไฮโดรลิค, ดังนั้นจึงส่งมอบอัตราส่วนของพลังงานขาเข้าไปเป็นพลังน้ำวอเตอร์เจ็ทได้ดีเป็นพิเศษ

การออกแบบเป็นชิ้นส่วนประกอบ

เพื่อให้มีตัวเลือกตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ระบบควบคุมแรงดันแบบคู่ ตัวเครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่บนโครงสร้างเหล็กที่ออกแบบให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย ป้องกันการสั่นสะเทือน และง่ายต่อการบำรุงรักษา.

เทคโนโลยีซีลรุ่นใหม่

ใช้แทคโนโลยีซีลรุ่นใหม่จากระบบเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงพิเศษของ Flow รุ่นไฮเปอร์เจ็ท ขนาด 94,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

เทคโนโลยี PAC-V™

เครื่องสูบน้ำรุ่นไฮเพล็กซ์ ไพร์ม ใช้เทคโนโลยี PAC-V ที่ออกแบบพิเศษ และได้จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ระบบควบคุมแรงดันรุ่น PAC-V มีความโดดเด่น เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำเป็นไปได้อย่างง่ายดาย. โดยการปรับอัตราการไหลของน้ำออกโดยอัตโนมัติ เมื่อหัวตัดได้ถูกปิดลง หรือเมื่อผู้ใช้งานเปลี่ยนขนาดของหัวฉีด ความยุ่งยากในการเดินเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดขับเคลื่อนโดยตรงได้ถูกขจัดให้หมดสิ้น

ระบบการกรองน้ำ

ใช้เครื่องกรองน้ำเข้าแบบคู่ ขนาดความละเอียด 0.5 ไมครอน พร้อมด้วยเกจวัดแรงดันน้ำเข้า และออกจากร่ะบบกรองน้ำ

เครื่องมืออัดแรงดันสำหรับเครื่องสูบน้ำรุ่นไฮเพล็กซ์ ไพร์ม

เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำการซ่อมบำรุงส่วนประกอบแรงดันสูงของเครื่องสูบน้ำรุ่นไฮเพล็กซ์ ไพร์ม ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยำ โดยการใช้เพียงประแจตัวเดียวในการขันก้านยึดกระบอกสูบ 4 ตัวให้แน่นพร้อม ๆ กัน


คุณลักษณะเฉพาะ

อัตราแรงม้า

30 / 50 แรงม้า

ขนาดหัวฉีดที่รองรับได้

0.013" / 0.016"[0.33มม. / 0.41มม.]

ให้อัตราการไหล

0.84 / 1.34 แกลลอนต่อนาที[3.2 ลิตรต่อนาทีที่/ 5.1 ลิตรต่อนาที่ที่]

อัตราการสร้างแรงดันได้สูงสุดe

60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว[4150 บาร์]

อัตราแรงดันขณะปฏิบัติงาน

55,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว[3790 บาร์]


การบริการ & การสนับสนุนทางเทคนิค

เราขออุทิศเพื่อคุณ. เครื่องสูบน้ำระบบขับเคลื่อนโดยตรงแบบหมุน ได้ถูกสนับสนุนโดยเครือข่ายการบริการระดับโลกที่เป็นที่รู้จักของ Flow. เอกสารทางด้านเทคนิค, การสนันสนุนทางโทรศัพท์, และสัญญาซ่อมบำรุง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน มีพร้อมให้ท่านเลือกใช้บริการ กรุณาตรวจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนงานบริการของเรา

ซ่อมบำรุง

เครื่องสูบน้ำรุ่นไฮเพล็กซ์ได้รวมเอาเทคโนโลยีไฮเปอร์เจ็ท® เข้ากับประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำแบบขับตรง

ไฮเพล็กซ์ ไพร์มเป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงชนิดขับตรงที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก จากการที่เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำชนิดขับตรง, Flow ได้ออกแบบชุดอุปกรณ์ซ่อมบำรุงตามช่วงเวลาเพื่อให้ซ่อมบำรุงเครื่องได้ง่าย และสม่ำเสมอ เครื่องมืออัดแรงดันช่วยให้สามารถถอดส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสามารถทำการเปลี่ยนส่วนประกอบต่าง ๆ และด้วยเครื่องมือเดียวกันนี้ ที่ช่วยให้มั่นใจว่าการประกอบอุปกรณ์จะอยู่ในแนวตรงได้อย่างสมบูรณ์ เทคนิคนี้เหมือนกับที่พบได้ในเครื่องสูบน้ำที่ทันสมัยที่สุดของเรา คือเครื่องสูบน้ำรุ่นไฮเปอร์เจ็ท 94,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ยิ่งไปกว่านั่น Flow ยังเสนอสัญญาการบริการเพื่อที่จะช่วยลดภาระการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำให้แก่ท่าน

ปลอดภัยด้วยลักษณะการออกแบบ

เครื่องสูบน้ำได้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย, วางใจได้, และสามารถปฏิบัติงานที่แรงดันต่อเนื่องได้ถึง 4150 บาร์ [60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว] ในการใช้งานตัดทางอุตสาหกรรมหนักได้.

เครื่องสูบน้ำของFlow ได้ถูกผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา (ASME). การรับรองของ ASME ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า Flow จะปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่นการสืบค้นที่มาของวัสดุ การออกแบบ การผลิต และความปลอดภัยของอุปกรณ์เก็บแรงดัน ตามกฏ ASME หัวข้อที่ VIII, ดิวิชั่น 3, และได้อนุญาตให้ทางเราใช้ตราสัญลักษณ์ U3 ประทับลงบนส่วนประกอบที่ตรงตามกฏระเบียบนั้น ๆ ได้.

อัตราความเร็วที่มีผล

อัตราแรงดันเท่านั้นที่กำหนดความเร็วของแรงฉีดน้ำ. ลองอ่านบทความทางเทคนิคและเรียนรู้ว่าทำไมระบบวอเตอร์เจ็ทของ Flow จึงสามารถตัดวัสดุด้วยความเร็วลำน้ำที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

ขอรับบทความทางเทคนิค

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ค้นหาระบบและขนาดต่าง ๆ.

เปรียบเทียบเครื่องรุ่นต่าง ๆ ใน Mach Series