We use cookies to create the most secure and effective website possible for our customers. Full details can be found here.

เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเป็นหัวใจสำคัญของระบบวอเตอร์เจ็ท ในการทำให้น้ำมีแรงดันเพื่อที่จะส่งไปยังหัวตัดอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นลำน้ำวอเตอร์เจ็ทที่มีความเร็วเหนือเสียงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแรงดัน.

เทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำเป็นหัวใจสำคัญของระบบวอเตอร์เจ็ท ในการทำให้น้ำมีแรงดันเพื่อที่จะส่งไปยังหัวตัดอย่างต่อเนื่อง และเกิดเป็นลำน้ำวอเตอร์เจ็ทที่มีความเร็วเหนือเสียงเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของแรงดัน.

ลูกสูบแรงดันสูง

แรงดันขณะปฏิบัติงาน 4,150 บาร์ [60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว]

ลูกสูบแรงดันสูงของ Flow ได้ตั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการตัดด้วยระบบวอเตอร์เจ็ท และแอบราซีฟวอเตอร์เจ็ท ด้วยการวิวัฒนาการมากกว่าทศวรรษต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน 24/7 หรือภาวะแวดล้อมการผลิตในปริมาณมาก เช่นการผลิตกระดาษ และกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูป ระบบเครื่องสูบน้ำชนิดลูกสูบแรงดันสูงรุ่นอีเอสแอล (ยืดอายุซีล) ของ Flow เป็นเครื่องสูบน้ำที่น่าเชื่อถือมากที่สุดที่มีอยู่ขณะนี้.

ลูกสูบแรงดันสูงชนิดยืดอายุการใช้งานซีล

เป็นลูกสูบแรงดันสูงแบบเดี่ยวมาตฐานสูงชนิดพิเศษ ขับเคลื่อนทางกลให้แรงดันสูงถึง 4150 บาร์ [60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว] รุ่นอีเอสแอล (ยีดอายุการใช้งานซีล) ที่ใช้ก้านสูบแบบซรามิค ช่วยให้การสึกหรอของซีลน้อยที่สุด จึงใช้งานได้นาน และมีความทนทาน

ระบบตรวจสอบอัฉริยะแบบสมบูรณ์

อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันชนิดดิจิตอล, เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิของเช็ควาล์ว, การตรวจนับจำนวนครั้งในการวิ่งของลูกสูบ, และอื่น ๆ อีกมากที่มีการตรวจจับอย่างต่อเนื่องในเครื่องสูบน้ำชนิดลูกสูบแรงดันสูงรุ่นอีเอสแอลของ Flow และเมื่อติดตั้งร่วมกับเครื่องจักรของ Flow, ข้อมูลเหล่านี้ก็จะแสดงบนหน้าจอของผู้ปฏิบัติงานด้วย.

ถังพักแรงดันสชนิดปราศจากการซ่อมบำรุง

ด้วยถังพักแรงดันขนาดใหญ่ที่สุดที่มีในขณะนี้ (124 ลูกบาศ์กนิ้ว), เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงของ Flow ให้แรงดันน้ำที่คงที่ในทุก ๆ วัน โดยไม่ต้องมีการซ่อมบำรุงสำหรับถังพักนี้เลย.

ระบบความปลอดภัยที่ฝังตัวภายใน

ระบบวาล์วไล่แรงดันแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยลดแรงดันในระบบให้เท่ากับแรงดันปกติภายในเวลา 1 วินาทีหลังจากปิดเครื่องสูบน้ำ.

ระบบควบคุมแรงดันแบบอิเล็คทรอนิค

การตั้งค่าและการควบคุมแรงดันได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับสถานีควบคุมเครื่องจักรของ Flow ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นมาก.

ระบบควบคุมแรงดันแบบคู่

ออกแบบเพื่อการใช้งานเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้แรงดันต่ำในการเจาะ ก่อนที่จะใช้แรงดันที่สูงกว่าในการตัดวัสดุ ระบบควบคุมแรงดันแบบคู่ช่วยให้การปรับเปลี่ยนแรงดันทั้ง 2 ระดับเป็นไปอย่างง่ายดาย.

ระบบตรวจจับอุณหภูมิเพื่อควบคุมน้ำเย็นเข้า

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ และเพื่อช่วยประหยัดการใช้น้ำสูงสุด.

ระบบกรองน้ำ

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของน้ำ ระบบกรองน้ำแบบ 2 ชั้น ช่วยกรองสิ่งสกปรกในน้ำไม่ให้เข้าสู่เครื่องสูบน้ำ โดยมีความละเอียดสูงถึง 0.5 ไมครอน.


คุณลักษณะเฉพาะ

อัตราแรงม้า

30 / 50 / 100 แรงม้า

ขนาดหัวฉีดที่ใหญ่ที่สุด

0.010" / 0.014" / 0.024"[0.254/0.355/0.609มม]

ให้อัตราการไหล

0.53 / 1 / 1.98 แกลลอน/นาที[2 / 3.79 / 7.5 ลิตร/นาที]

อัตราการสร้างแรงดันสูงสุด

60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว[4480 บาร์]

อัตราแรงดันขณะปฏิบัติงาน

60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว[4150 บาร์]


การบริการ & การสนับสนุนทางเทคนิค

เราขออุทิศเพื่อคุณ. ระบบเครื่องสูบน้ำทุกรุ่นของ Flow ได้ถูกสนับสนุนโดยเครือข่ายการบริการระดับโลก. เอกสารทางด้านเทคนิค, การสนันสนุนทางโทรศัพท์, และสัญญาซ่อมบำรุง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน มีพร้อมให้ท่านเลือกใช้บริการ กรุณาตรวจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนงานบริการของเรา

ซ่อมบำรุง

Flow ออกแบบระบบลูกสูบแรงดันสูงเพื่อให้การปฏิบัติงานง่าย มีประสิทธิภาพ และวางใจได้.

เครื่องสูบน้ำชนิดลูกสูบแรงดันรุ่นอีเอสแอลของ Flow ส่งมอบแรงดันที่เชื่อถือได้สูงที่สุด ด้วยแรงดันเต็มที่สำหรับการปฏิบัติงานพื้นฐาน หรือการปฏิบัติงานแบบ 24/7 และด้วยระบบตรวจสอบที่ทันสมัย เครื่องสูบน้ำลูกสูบแรงดันสูงรุ่นอีเอสแอลจะคอยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้ท่านมีเวลาทำงานได้สูงสุด. จากการที่เป็นเครื่องสูบน้ำที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดในโลก, ท่านสามารถที่จะทำการซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว, หรือลงทะเบียนกับเราเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุดด้วยสัญญาบริการจาก Flow.

ปลอดภัยด้วยลักษณะการออกแบบ

เครื่องสูบน้ำได้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัย, วางใจได้, และสามารถปฏิบัติงานที่แรงดันต่อเนื่องได้ถึง 4150 บาร์ [60,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว] ในการใช้งานตัดทางอุตสาหกรรมหนักได้.

เครื่องสูบน้ำของFlow ได้ถูกผลิตในโรงงานที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวิศวกรรมเครื่องกลแห่งอเมริกา (ASME). การรับรองของ ASME ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า Flow จะปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด เช่นการสืบค้นที่มาของวัสดุ การออกแบบ การผลิต และความปลอดภัยของอุปกรณ์เก็บแรงดัน ตามกฏ ASME หัวข้อที่ VIII, ดิวิชั่น 3, และได้อนุญาตให้ทางเราใช้ตราสัญลักษณ์ U3 ประทับลงบนส่วนประกอบที่ตรงตามกฏระเบียบนั้น ๆ ได้.

อัตราความเร็วที่มีผล

อัตราแรงดันเท่านั้นที่กำหนดความเร็วของแรงฉีดน้ำ. ลองอ่านบทความทางเทคนิคและเรียนรู้ว่าทำไมระบบวอเตอร์เจ็ทของ Flow จึงสามารถตัดวัสดุด้วยความเร็วลำน้ำที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม

ขอรับบทความทางเทคนิค

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

ค้นหาระบบและขนาดต่าง ๆ.

เปรียบเทียบเครื่องรุ่นต่าง ๆ ใน Mach Series