เรียนรู้: การเปรียบเทียบการตัด

วอเตอร์เจ็ท สามารถตัดวัสดุใด ๆ ที่มีความแข็งได้ รวมถึง หิน, กระเบื้อง, กระจก, โลหะ, โฟม, ยาง, พลาสติก, และอาหาร.  เมื่อเปรียบเทียบกับ พลาสม่า, เลเซอร์, และ EDM - การตัดด้วยวอเตอร์เจ็ทมีความแตกต่างที่ชัดเจน. นอกจาก ไม่มีกระทบจากความร้อนแล้ว, ประโยชน์และการใช้งานของเทคโนโลยีวอเตอร์เจ็ท ไม่มีขีดจำกัดและยังขยายต่อไปได้อีก.

วอเตอร์เจ็ท  เปรียบเทียบกับ เทคโนโลยีอื่น

  • วอเตอร์เจ็ท

  • พลาสม่า

  • เลเซอร์

  • EDM

กระบวนการทำงาน

วอเตอร์เจ็ท

การกัดเซาะ

โดยการใช้กระดาษทรายเหลวด้วยความเร็วสูง.

พลาสม่า

การเผาไหม้/การหลอมเหลว

โดยใช้การอาร์คของก๊าซที่แตกตัวเป็นอิออน ณ อุณหภูมิสูง.

เลเซอร์

การหลอมเหลว

โดยการใช้ลำแสงเลเซอร์ที่มีความเข้มข้น.

EDM

การกัดเซาะ

โดยการใช้ตัวนำไฟฟ้า.

กระบวนการในขั้นที่สอง

วอเตอร์เจ็ท

โดยปกติจะไม่มี วอเตอร์เจ็ทเป็นกระบวนการตัดแบบเย็นที่ให้รอยตัดเรียบแบบผ้าซาติน.

พลาสม่า

โดยปกติต้องมี โดยการขัดเพื่อจะขจัดโซนที่มีผลกระทบจากความร้อน (HAZ) และขัดเรียบเพื่อขจัดอาการบิดเบี้ยวจากความร้อน ก๊าซที่เป็นตัวช่วยมีผลต่อความลึกของโซนที่มีผลกระทบจากความร้อน.

เลเซอร์

บางครั้งต้องมี เพื่อจะขจัดขอบที่ถูกกระบวนการอ๊อกซิไดซ์ และโซนถูกกระทบด้วยความร้อน ก๊าซที่ใช้มีผลต่อความลึกของโซนที่มีผลกระทบจากความร้อน.

EDM

โดยปกติจะไม่มี. รอยที่เกิดจากผลกระทบร้อนตื้นมาก.

วัสดุต่าง ๆ

วอเตอร์เจ็ท

แทนจะวัสดุทุกประเภท.

พลาสม่า

โดยหลักแล้วจะใช้ตัดเหล็ก, สแตนเลสและอลูมิเนียม.

เลเซอร์

ตัดวัสดุไดหลายหลากชนิด แต่โดยหลักแล้วจะใช้ตัดเหล็ก สแตนเลสและอลูมิเนียม

EDM

วัสดุต้องเป็นตัวนำไฟฟ้า

ความหนา

วอเตอร์เจ็ท

หนาได้ถึง 24 นิ้ว, แทบจะทุกวัสดุ, ระยะห่างของแกน Z จะเป็นตัวกำหนดความหนา.

พลาสม่า

หนา 2 - 3 นิ้ว, ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ.

เลเซอร์

โดยทั่วไปประมาณ 1 นิ้ว หรือน้อยกว่า, ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ.

EDM

โดยทั่วไป 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า.

ความแม่นยำของชิ้นงาน

วอเตอร์เจ็ท

ได้ถึง .001 นิ้ว

พลาสม่า

ได้ถึง .010 นิ้ว

เลเซอร์

ได้ถึง .001 นิ้ว

EDM

ได้ถึง .001 นิ้ว

การลงทุน

วอเตอร์เจ็ท

$60,000 - $300,000 ขึ้นไป

พลาสม่า

$60,000 - $300,000 ขึ้นไป

เลเซอร์

$200,000 - $1 ล้าน ขึ้นไป

EDM

$100,000 - $400,000 ขึ้นไป

การตั้งค่าเครื่องจักร

ตั้งค่าลักษณะเดียวสำหรับวัสดุทุกประเภท.

พลาสม่า

ตั้งค่าแตกต่างกันสำหรับงานต่าง ๆ กัน.

 

เลเซอร์

ใช้ก๊าซแตกต่างกัน และตัวแปรต่างกันสำหรับงานแต่ละประเภท.

EDM

ชนิดของเส้นลวดต่างกันสำหรับงานแต่ละประเภท.

เปรียบเทียบผิวตัด

ด้วยวอเตอร์เจ็ท, คุณจะได้ผิวที่เรียบเหมือนผ้าซาตินทันทีจากโต๊ะตัด. กับเทคโนโลยีอื่นต้องมีกระบวนการขั้นที่ 2 ในการทำให้ผิวเรียบให้เหมือนกับที่ผลิตจากวอเตอร์เจ็ท.

  • วอเตอร์เจ็ท
  • พลาสม่า
  • เลเซอร์
  • EDM

ตัดด้วยความเร็ว

การตัดแต่ละวิธีก็มีประโยชน์ที่ชัดเจนดังด้านล่างนี้, วอเตอร์เจ็ทเมื่อเปรียบเทียบกับ เลเซอร์, พลาสม่า, และ edm จะเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์หลากหลายกว่า ไม่ว่าคุณจะตัดวัสดุหนาหรือบางได้โดยง่าย. ด้วยวอเตอร์เจ็ท, คุณจะได้ผิวขอบเรียบดั่งผ้าซาตินทันทีจากโต๊ะตัด – ไม่ต้องมีกระบวนการทำงานในขั้นตอนที่ 2 อีก.
Cut Speed Range