เรื่องของแรงดัน

วอเตอร์เจ็ทตัดด้วยลำน้ำวอเตอร์เจ็ทที่มีความเร็วเหนือเสียง. วิธีเดียวที่ทำให้ลำน้ำวอเตอร์เจ็ทเดินได้เร็วขึ้น คือ เพิ่มแรงดันเท่านั้น. ยิ่งแรงดันสูงขึ้น, ความเร็วของลำน้ำยิ่งเพิ่มขึ้น, ส่งให้พลังในการตัดมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น อะไรคือพลังในการตัดที่มีความหนาแน่น ?
 

เล่นวิดีทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร

เครื่องสูบน้ำวอเตอร์เจ็ท

เครื่องสูบน้ำวอเตอร์เจ็ท คือ หัวใจสำคัญ.

 


เครื่องสูบน้ำ คือ หัวใจสำคัญของระบบวอเตอร์เจ็ท, ทำหน้าที่อัดแรงดันน้ำเพื่อที่จะส่งกระแสน้ำแรงดันสูงต่อเนื่องไปยังหัวตัด - เปลี่ยนเป็นลำน้ำวอเตอร์เจ็ทที่มีความเร็วสูงเหนือเสียง.

HyperPressure

การเพิ่มแรงดันทำให้ผลผลิตวอเตอร์เจ็ทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.

 

ตัดเร็วขึ้น

โดยไม่คำนึงถึงวัตถุหรือความหนา, ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับแรงดันที่สูงขึ้น เมื่อตัวแปรของหัวตัดเป็นตัวแปรที่คงที่.

ผลผลิตเพิ่มขึ้น

จากหินถึงอลูมีเนียม, เหล็กกล้าจนถึงคอมโพสิทชนิดพิเศษ, การเพิ่มความเร็วในการตัดได้ถึง 30-50% เป็นผลมาจากการเร่งลำน้ำแอบราซีฟวอเตอร์เจ็ทให้อยู่ในระดับที่เร็วที่สุดที่จะทำได้.

ผลที่ได้รับ

ความเร็วในการตัดที่เร็วขึ้น หมายถึง ชิ้นงานที่ถูกตัด และปริมาณงานที่ได้จะเพิ่มขึ้น. จากผลผลิตในองค์กร ถึงการผลิตตามคำสั่งลูกค้า และโรงงานที่ผลิตตามสัญญา, หลายงานสามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้น.

ความเร็ว สตรีม

การตัดของวอเตอร์เจ็ทด้วยความเร็วของลำน้ำ.

 

คุณจะได้รับความเร็วที่เร่งขึ้นได้อย่างไร? ด้วยน้ำแรงดันสูง.

น้ำประปาทั่วไปที่ถูกกรองและส่งเข้าไปในเครื่องสูบน้ำวอเตอร์เจ็ท ในอัตราแรงดันที่ 60,000 ถึง 94,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ประมาณ4100 ถึง 6400 บาร์). น้ำที่มีแรงดันวิ่งเข้าสู่หัวตัดอย่างปลอดภัย ภายในท่อเพื่อรักษาความดัน. ที่หัวตัด, น้ำวิ่งผ่านหัวฉีดที่ทำจากอัญมณี และสร้างลำน้ำที่มีความเร็วเหนือเสียง.

แรงดันทั้งหมด ได้ถูกเปลี่ยนเป็นความเร็ว เมื่อน้ำวิ่งผ่านหัวฉีดที่ทำจากอัญมณี. ยิ่งแรงดันสูง, ความเร็วของลำน้ำก็ยิ่งสูง

ค้นหาคำศัพท์วอเตอร์เจ็ท

รับข้อมูลจริงทั้งหมด. เรียนรู้วอเตอร์เจ็ทเพิ่มเติมด้วยคำศัพท์เกี่ยวกับวอเตอร์เจ็ท