ถาม ดร.Hashish

ดร. Mohamed Hashish เป็น นักประดิษฐ์ของ วอเตอร์เจ็ท ขัดและ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ ความดันสูงและ tribology.

ประโยชน์ที่ได้รับ

มีประโยชน์อยู่มากมายเมื่อใช้วอเตอร์เจ็ท มันเป็นการยากที่จะพูดให้แคบลงไปแค่เพียงหนึ่งเดียว มีประโยชน์สองประการที่สำคัญพอ ๆ กัน ที่แยกวอเตอร์เจ็ทออกมาจากเครื่องมืออื่น ๆ คือความคล่องตัว และการไม่มีโซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน.

ความคล่องตัว

เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทของ Flow ช่วยให้คุณตัดวัสดุได้หลากหลายชนิดอย่างง่ายดายด้วยเครื่อง ๆ เดียว ไม่ว่าจะเป็นโลหะ หิน พลาสติก คอมโพสิต กระจก เซรามิค และอื่น ๆ ทั้งหมดนี้สามารถที่จะตัดด้วยเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทของ Flow เพียงเครื่องเดียว ด้วยระบบเดียวกันนี้ยังสามารถตัดวัสดุที่ความหนาต่าง ๆ กันได้อีกด้วย - เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทของ Flow ส่วนมากจะตัดวัสดุได้หนาถึง 8 นิ้ว.

ปราศจากโซนที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน

การตัดด้วยวอเตอร์เจ็ทเป็นกระบวนการตัดเย็น ความร้อนสามารถมีผลกระทบทางด้านลบที่จะเปลี่ยนโครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะอัลลอย การตัดด้วยวอเตอร์เจ็ทเป็นการกัดเซาะด้วยความเร็วสูง ซึ่งไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างของวัสดุและช่วยให้หลาย ๆ ชั้นได้ถูกตัดไปพร้อม ๆ กัน.